Εξοπλιστείτε για τη συμμετοχή σας σε μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα!

Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική πύλη για την Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σε αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρακτικά εργαλεία και πληροφορίες για περαιτέρω εξέλιξη της προσέγγισής τους προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Κάντε κλικ στην πιο κάτω εικόνα για να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως οι προμηθευτές και οι αγοραστές μπορούν ο καθένας χωριστά να συμβάλλουν στην εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Βασικά βήματα για να βελτιώσετε τις πελατειακές σχέσεις & να χτίσετε μια πιο υπεύθυνη επιχείρηση

Περισσότερα